THÁP ĐÔI PRIME THÁI NGUYÊN – BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA TỈNH