KĐT MỎ BẠCH CENTRAL HILLS – NƠI SỐNG XANH NGẬP TRÀN