EVERGREEN BẮC GIANG-KHỞI TẠO CUỘC SỐNG BỀN VỮNG

Evergreen Bắc Giang

Evergreen Bắc Giang là dự án Nhà ở Xã Hội có vị trí hiếm có, giữa lòng trung tâm 4 khu công nghiệp lớn bậc nhất Bắc Giang hiện tại là: KCN Đình Trám, KCN Vân Trung, KCN Quang Châu, KCN Song Khê-Nội Hoàng, nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang đã đem đến niềm vui sở hữu nhà ở dành cho toàn bộ công nhân viên của ba khu công nghiệp nói riêng và toàn bộ lao động có thu nhập thấp toàn tỉnh Bắc Giang. Mọi thông tin cần hỗ trợ, liên hệ ngay: 0976 914 825 để được giải đáp